Група услуги Наименование на административна услуга
1 Административно-технически
2 Административно-технически
3 Административно-технически
4 Административно-технически
5 Административно-технически
6 Административно-технически
7 Административно-технически
8 Административно-технически
9 Гражданско състояние
10 Гражданско състояние
11 Гражданско състояние
12 Гражданско състояние
13 Гражданско състояние
14 Гражданско състояние
15 Гражданско състояние
16 Други
17 Други
18 Други
19 Други
20 Местни данъци и такси
21 Местни данъци и такси
22 Местни данъци и такси
23 Местни данъци и такси
24 Местни данъци и такси
25 Местни данъци и такси
26 Местни данъци и такси
27 Местни данъци и такси
28 Местни данъци и такси
29 Местни данъци и такси