ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Желая да ми бъде издаден препис - извлечение от акт за смърт на името на
Година
Дата: 19.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Бърза 4 лв 1 ден
Експресна 6 лв 2 часа
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: