ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Издаване на разрешение за преминаване през Централна градска част
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
Дата: 19.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 10 лева за месец /за не по-малко от три месеца/ 3 дни
Необходими документи
Наименование
Копие на талона на автомобила
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: