Информация за поддържаните методи за идентификация от Акстър Буфер
Идентификация чрез потребителско име и парола

За да може потребителят да се идентифицира с потребителско име и парола при заявяване на електронна административна услуга е необходимо първо да се регистрира в системата за е-услуги чрез бутона "Регистрация" и да попълни своя профил. Освен основните идентифициращи данни, задължително е да се посочи електронна поща, която по-късно ще се използва като потребителско име с цел уникалност и сигурност.

В случаите, когато законът изисква при заявяване на електронна услуга заявителят да предостави електронно подписан/и документ/и, се използва КЕП /Квалифициран електронен подпис/. Такъв се издава и предоставя от доверен доставчик на удостоверителни услуги. Актуален списък на тези доставчици е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi. След успешна регистрация потребителят може да се идентифицира пред системата и да работи със системата.
(Повече информация може да се намерите в "Документация" => "Ръководство за потребителя")


Идентификация чрез верифициран потребителски профил

За да може потребителят да заявява електронни административни услуга след идентифицира с потребителско име и парола е необходимо първо да добие статус на "Верифициран протребител". Потребителят може да направи това по един от следните методи:

  • Да премине процес по лична идентификация като за целта трябва да посети администрацията и пред специално упълномощен служител еднократно да се идентифицира с документ за самоличост.

Идентификация чрез Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)

Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ може да се използва за идентификация на заявителя на електронна административна услуга. КЕП може да бъде получен от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. Техният списък е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi.
* Възможно е от потребителя да се поиска въвеждане на валидна електронна поща с цел сигурност, ако такава не бъде намерена в описанието на предоставения КЕП.


Идентификация чрез мобилното приложение на EvroTrust

Необходимо е първо да се инсталира мобилното приложение на EvroTrust за Android или iOS и е необходимо да премине етапа на идентификация.
При успешно идентификация, на потребителя се предоставя достъп до приложението без необходимост от попълване на допълнителни данни.