Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Пловдив - Район Източен