* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Районна администрация - Северен
БУЛСТАТ:
0004715040065
Седалище:
Пловдив бул. Цар Борис III Обединител №22а
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
8часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
info@severen.bg
Телефон:
032901160, 953 110
Адрес:
Пловдив бул. Цар Борис III Обединител №22а
Официална интернет страница:
http://www.severen.bg/