* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Районна администрация - Южен
БУЛСТАТ:
0004715040070
Седалище:
гр. Пловдив, ул. "Македония" № 73а
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Работното време на администрацията е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
signal@south-plovdiv.bg
Телефон:
276 110
Адрес:
4004 гр. Пловдив, ул. "Македония" № 73а
Официална интернет страница:
https://south-plovdiv.bg/