string(78) "https://oauth.acstre.com/public/auth/list/d77c93c1-9ad2-4520-b9f5-ab7ab104f2de" Електронни административни услуги | Община Сандански - Документация

Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Сандански