* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Сандански
БУЛСТАТ:
000024955
Седалище:
2800 гр.Сандански бул. "Свобода " 14
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
oba_sandanski@abv.bg
Телефон:
0746/89099
Адрес:
2800 2800 гр.Сандански бул. "Свобода " 14
Официална интернет страница:
www.sandanskibg.com