Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
Заявка за създаване на портал за електронни услуги
Заявлението се подава при желание за включване на електронни администтративни услуги към Вашата администрация
Попълни от профила
Име на организация: *
Лице за контакт: *
Телефон: *
Адрес на електронна поща: *
Използваме деловодна система: *
Дата: 19.01.2022 г.