* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Айтос
БУЛСТАТ:
000056764
Седалище:
ул. "Цар Освободител" 3; П.К.8500; Айтос
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Работно време Понеделник до Петък от 8.30 часа до 17.00 часа, обедна почивка от 12.00 часа до 12.30 часа.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@aytos.bg
Телефон:
23450
Адрес:
ул. "Цар Освободител" 3; П.К.8500; Айтос
Официална интернет страница:
http://www.aytos.bg/