* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Антоново
БУЛСТАТ:
000875557
Седалище:
гр. Антоново 7970обл. Търговищебул. "Тузлушки герой" №26
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
ob_antonovo@abv.bg
Телефон:
06071 2222
Адрес:
7970 гр. Антоново 7970обл. Търговищебул. "Тузлушки герой" №26
Официална интернет страница:
http://antonovo.bg/