* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Банско
БУЛСТАТ:
000024663
Седалище:
www.bansko.bg
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
нормално

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obabansko@dir.bg
Телефон:
074988611, 074988630, 074988620, 074988625, 074988610
Адрес:
2770 гр.Банско пл."Н.Вапцаров"№1
Официална интернет страница:
www.bansko.bg