Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче
Попълни от профила
Име на собственика: *
ЕГН/БУЛСТАТ: *
Адрес:*
I. На основание чл.117 от ЗМДТ, във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД декларирам, че притежавам КУЧЕ:
Порода: *
Тегло: *
№ на паспорта на кучето: *
Дата на издаване: *
Издаден от: *
Дата на придобиване на кучето: *
II. На основание чл. 175, ал.2 от ЗВМД декларирам, че е налице следното обстоятелство за освобождаване от такса:
Дата: 03.12.2021 г.

Необходими документи
1. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ *
изтеглете бланка от тук
Списък с прикачени файлове:
2. Ветеринарно-медецински паспорт *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Моля потвърдете:

Община Банско обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в община Банско. Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на община Банско, публикувани на официалния сайт на общината:www.bansko.bg в меню Лични данни