* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Белица
БУЛСТАТ:
000024688
Седалище:
гр.Белица ул."Георги Андрейчин"№15
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Почивка за обяд от 12.30 до 13.00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obelica@abv.bg
Телефон:
2323
Адрес:
2780 гр.Белица ул."Георги Андрейчин"№15
Официална интернет страница:
obshtinabelitsa.com