* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Белослав
БУЛСТАТ:
000093403
Седалище:
ул."Цар Симеон Велики" 23 гр.Белослав, Община Белослав Варненска област
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
работно време 8 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obstinabeloslav@abv.bg
Телефон:
3553, 05112 2554, 3557, 3545, 05112/ 3555
Адрес:
ул."Цар Симеон Велики" 23 гр.Белослав, Община Белослав Варненска област
Официална интернет страница:
www.beloslav.org