Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.

Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до обществена информация
Попълни от профила
От: *
Адрес за контакти:*
Телефон: *
Електронна поща: *
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната информация относно::*
Предпочитам да получа исканата информация в следната форма:
Дата: 21.06.2021 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 1. дискета - 1 бр. - 0.50 лв. 2. CD - 1 бр. - 0.50 лв. 3. DVD 1 бр. - 0.60 лв. 4. Разпечатване - 1 стр. (A4) - 0.60 лв. 5. Ксерокопие - 1 стр. (А4) 0.09 лв. 6. Факс - 1 стр. (А4) - 0.60 лв. 7. Видеокасета - 1бр. - 3.25 лв. 8. Аудиокасета - 1 бр. - 1.15 лв. 9. Писмена справка - 1 стр. (А4) - 1.59 лв. 14 дни * При необходимост от уточняване предмета на исканата информация - до 30 дни


Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД