* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Бяла Слатина
БУЛСТАТ:
000193058
Седалище:
ул. "Климент Охридски" № 68 e-mail: bslatina@oabsl.bg
Работно време:
08:30:00 - 17:30:00
Пълно работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
bslatina@oabsl.bg
Телефон:
централа: 0915 / 8-26-55, тел./факс: 0915 / 8-29-14, 0915 882114
Адрес:
3200 ул. "Климент Охридски" № 68 e-mail: bslatina@oabsl.bg
Официална интернет страница:
www.byala-slatina.bg