* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Болярово
БУЛСТАТ:
000970051
Седалище:
Община Болярово, гр.Болярово ул."Димитър Благоев" №7
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Стандартно работно време от 08,00ч. до 17,00ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obstina@bolyarovo.bg
Телефон:
04741/6251, 04741/6901, 04741/6904, 04741/6250
Адрес:
Община Болярово, гр.Болярово ул."Димитър Благоев" №7
Официална интернет страница:
www.bolyarovo.bg