* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Брусарци
БУЛСТАТ:
000320580
Седалище:
гр. Брусарци ул. "Георги Димитров" № 85
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Обедна почивка от 12:00 часа до 13:00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
brusartsi_adm@abv.bg
Телефон:
22-11
Адрес:
3680 гр. Брусарци ул. "Георги Димитров" № 85
Официална интернет страница:
http://brusartsi.com/