* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Чипровци
БУЛСТАТ:
000320961
Седалище:
гр. Чипровци бул. "Петър Парчевич" 45
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
почивка от 12:00ч до 13:00ч

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
chiprovci@mail.bg
Телефон:
09554/28-28, 09554/22-23
Адрес:
3460 гр. Чипровци бул. "Петър Парчевич" 45
Официална интернет страница:
www.chiprovtsi.bg