* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Дългопол
БУЛСТАТ:
000093524
Седалище:
ул."Георги Димитров" 105гр.Дългопол, Варненска област
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
почивка от 12.30 до 13.30 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@dalgopol.org
Телефон:
0517/227 48, 0571/2 21 05, 0517/ 22185, 0517/22135
Адрес:
9250 ул."Георги Димитров" 105гр.Дългопол, Варненска област
Официална интернет страница:
www.dalgopol.org