* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Дупница
БУЛСТАТ:
000261630
Седалище:
гр.Дупница, пл."Свобода" № 1
Работно време:
09:00:00 - 17:30:00
Стандартно работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
Телефон:
0701/ 5-92-10, 5-92-11, 5-92-20, 5-92-72, 5-92-21
Адрес:
гр.Дупница, пл."Свобода" № 1
Официална интернет страница:
www.dupnitsa.bg