* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Елин Пелин
БУЛСТАТ:
000776242
Седалище:
град Елин Пелин,Софийска област площад "Независимост"№1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Предоставяне на административни услуги чрез Център за административно обслужване Приемно време на Кмета на Община Елин Пелин - Понеделник от 13.00 до 16.00ч. Приемено време на всички отдели - Понеделник от 13:00 до 16:00ч. Сряда от 09:00 до 12:00ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
cao@elinpelin.bg
Телефон:
60200 ; 68620 - Кмет инж. Имайло Симеонов, 68624 - Зам. кмет Райничка Николова, 0893441440 - Зам. кмет инж.Николай Савов, 0895538136 - Зам. кмет инж.Станислав Димитров, 68636 - Център за административно обслужване /ЦАО/ - ГРАО, 68614, 68616 - Отдел Местни данъци и такси, (0725) 68610, 68640, 68641, 68642 Център за административно обслужване /ЦАО/
Адрес:
2100 град Елин Пелин,Софийска област площад "Независимост"№1
Официална интернет страница:
www.elinpelin.bg