* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Горна Оряховица
БУЛСТАТ:
000133673
Седалище:
5100 гр. Горна Оряховицапл. "Георги Измирлиев" 5
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Административно обслужване на граждани

Информация за контакт с администрацията

Телефон:
0618/6-05-01
Адрес:
5100 5100 гр. Горна Оряховицапл. "Георги Измирлиев" 5
Официална интернет страница:
http://g-oryahovica.org