* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Гулянци
БУЛСТАТ:
000413691
Седалище:
ул."Васил Левски"№32
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Гъвкаво работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina_gulianci@mail.bg
Телефон:
065612171
Адрес:
ул."Васил Левски"№32
Официална интернет страница:
www.gulyantsi.bg