* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Харманли
БУЛСТАТ:
000903939
Седалище:
гр.Харманли площад"Възраждане" 1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@harmanli.bg
Телефон:
0373/82727, 0373 8 20 15-централа
Адрес:
гр.Харманли площад"Възраждане" 1
Официална интернет страница:
www.harmanli.bg