* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Каолиново
БУЛСТАТ:
000931881
Седалище:
гр.Каолиново пл.Украйна 4
Работно време:
08:00:00 - 16:30:00
Почивка от 12:00 до 12:30 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
info@kaolinovo.bg
Телефон:
05361/21 11, 05361 22-10
Адрес:
9960 гр.Каолиново пл.Украйна 4
Официална интернет страница:
www.kaolinovo.bg