* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Карлово
БУЛСТАТ:
000471365
Седалище:
4300, гр. Карлово ул. "Петко Събев" № 1
Работно време:
08:15:00 - 17:00:00
Работно време на Центъра за административно обслужване е от 08.00 до 18.00

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@karlovo.bg
Телефон:
0335/54500
Адрес:
4300, гр. Карлово ул. "Петко Събев" № 1
Официална интернет страница:
www.karlovo.bg