* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Козлодуй
БУЛСТАТ:
000193250
Седалище:
гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Общинска администрация Козлодуй работи при нормална продължителност на работното време при петдневна работна седмица с осемчасов работен ден. Работният ден започва в 8.00 ч. и завършва в 17.00 ч. , с прекъсване за обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina.kozloduy@gmail.com
Телефон:
0973-85800, 0973/85800
Адрес:
гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13
Официална интернет страница:
www.kozloduy.bg