* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Крушари
БУЛСТАТ:
000852754
Седалище:
ул. “Девети септември” №3 А
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
от 08.00ч. до 12.00ч от 13.00ч. до 17.00ч. почивка от 15.00 до 15.20ч. всеки работен ден почивен ден - събота и неделя

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
krushari@krushari.bg
Телефон:
20-24 централа
Адрес:
9410 ул. “Девети септември” №3 А
Официална интернет страница:
www.krushari.bg