* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Лом
БУЛСТАТ:
000320840
Седалище:
гр. Лом, ул. "Дунавска" №12
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
от 8.30 до 17.00 часа, обедна почивка от 12,30 до 13,00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
lom.municipality@lom.egov.bg
Телефон:
0971/69101, 0971/66026
Адрес:
гр. Лом, ул. "Дунавска" №12
Официална интернет страница:
lom.bg