* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Луковит
БУЛСТАТ:
000291602
Седалище:
ул. "Възраждане" № 73
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Осем часов работен ден

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
lukovit@lukovit.bg
Телефон:
0697/5 24 64
Адрес:
ул. "Възраждане" № 73
Официална интернет страница:
http://www.lukovit.bg/