* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Марица
БУЛСТАТ:
000472182
Седалище:
Пловдив, бул. Марица № 57 А
Работно време:
08:00:00 - 16:30:00
Обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа. Център за административно обслужване с работно време без прекъсване от 08:00 часа до 16:30 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@maritsa.org
Телефон:
907 800
Адрес:
Пловдив, бул. Марица № 57 А
Официална интернет страница:
http://maritsa.bg/