* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Монтана
БУЛСТАТ:
000320872
Седалище:
гр. Монтана ул. "Извора" № 1
Работно време:
08:30:00 - 17:30:00
Административното обслужване на гражданите се извършва без прекъсване за почивки.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
montana@montana.bg
Телефон:
394201, 394203
Адрес:
3400 гр. Монтана ул. "Извора" № 1
Официална интернет страница:
www.montana.bg