* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Областна администрация - Перник
БУЛСТАТ:
113055670
Седалище:
Перник, пл. Св.Иван Рилски 1Б
Работно време:
09:00:00 - 17:30:00
В ОА – Перник работното време е с променливи граници, осем часа дневно, с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 часа. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 часа. Краят на работното време се определя от началото на работния ден след задължително отработване на осем часа дневно за работещите на пълно работно време.Звеното за административно обслужване е с работно време от 9:00 до 17:30ч. без прекъсване

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
oblast@pk.government.bg
Телефон:
076/ 64 99 10
Адрес:
2300 Перник, пл. Св.Иван Рилски 1Б
Официална интернет страница:
pk.government.bg