* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Оряхово
БУЛСТАТ:
000193414
Седалище:
гр. Оряхово, ул. "Андрей Чапразов" № 15
Работно време:
08:00:00 - 17:30:00
центъра за обслужване на граждани работи без прекъсване от 8 до 17.30ч. останалата част от администрацията е с раб. време от 08,00 до 17,00ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
mail@oriahovo.bg
Телефон:
09171-47 02, 09171/47 03
Адрес:
3300 гр. Оряхово, ул. "Андрей Чапразов" № 15
Официална интернет страница:
www.oriahovo.bg