* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Панагюрище
БУЛСТАТ:
000351743
Седалище:
пл."20 април" № 13
Работно време:
08:30:00 - 17:30:00
Центъра за административно обслужване работи с гъвкаво работно време от 08:00 до 18:00 часа, като служителите се въртят по график и продължителността на работното време не надвишава 8 часа.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obstina@abv.bg
Телефон:
0357 60041
Адрес:
4500 пл."20 април" № 13
Официална интернет страница:
panagyurishte.org