* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Районна администрация - Източен
БУЛСТАТ:
0004715040046
Седалище:
гр.Пловдив - 4007, бул."Шести септември" № 274
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Предоставяне на административни услуги на гражданите от район"Източен"

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
info@iztochen-plovdiv.bg
Телефон:
032 601060
Адрес:
4007 гр.Пловдив - 4007, бул."Шести септември" № 274
Официална интернет страница:
iztochen-plovdiv.bg