* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Раднево
БУЛСТАТ:
000817956
Седалище:
Раднево,ул."Митьо Станев" №1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
от 8.00 ч. до 12.00 ч. 12.00 ч. до 13.00 ч. почивка 13.00 ч. до 17.00 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@radnevo.net
Телефон:
0417/82072
Адрес:
6260 Раднево,ул."Митьо Станев" №1
Официална интернет страница:
http://obshtina.radnevo.net