* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Разград
БУЛСТАТ:
000505910
Седалище:
бул."Бели Лом" 37А
Работно време:
08:30:00 - 17:30:00
Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@razgrad.bg
Телефон:
660091
Адрес:
7200 бул."Бели Лом" 37А
Официална интернет страница:
www.razgrad.bg