* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Разлог
БУЛСТАТ:
000024948
Седалище:
2760 Разлогул."Стефан Стамболов" №1
Работно време:
08:00:00 - 17:30:00
фронт офиса и дирекция "Приходи"на общината работят без прекъсване

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
ob_razlog@bcmesta.bg
Телефон:
0747/80095
Адрес:
2760 Разлогул."Стефан Стамболов" №1
Официална интернет страница:
www.razlog.bg