* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Роман
БУЛСТАТ:
000193460
Седалище:
гр. Роман, бул."Христо Ботев" № 136
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
обедна почивка 12.00-13.00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
roman@roman.bg
Телефон:
2064
Адрес:
3130 гр. Роман, бул."Христо Ботев" № 136
Официална интернет страница:
www.roman.bg