* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Сунгурларе
БУЛСТАТ:
000057250
Седалище:
ул. "Георги Димитров" №2/по БУЛСТАТ -ул."Г.Димитров"№10 /адрес за кореспонденция
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
делнични дни

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
kmetsungurlare@abv.bg
Телефон:
055715063, факс 05571 5585
Адрес:
8470 ул. "Георги Димитров" №2/по БУЛСТАТ -ул."Г.Димитров"№10 /адрес за кореспонденция
Официална интернет страница:
www.sungurlare.org