* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Свиленград
БУЛСТАТ:
000903825
Седалище:
гр.Свиленград,обл.Хасково,бул."България" №32
Работно време:
08:30:00 - 17:30:00
Работно време през седмицата от понеделник до петък. Обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@svilengrad.bg
Телефон:
0379 7 43 62, 0379 7 43 02, 0379 7 43 03, 74302
Адрес:
6500 гр.Свиленград,обл.Хасково,бул."България" №32
Официална интернет страница:
www.svilengrad.bg