* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Твърдица
БУЛСТАТ:
000590704
Седалище:
гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен, площад "Свобода" 1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
ЦИУГ /Център за информация и услуги на граждани/ - Твърдица предлага гъвкаво работно време за заявяване на административни услуги, без обедна почивка в рамките на 9 работни часа - непрекъснато обслужване.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@tvarditsa.bg
Телефон:
04542220, 04542900, 045442311, 04542310
Адрес:
8890 гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен, площад "Свобода" 1
Официална интернет страница:
https://tvarditsa.bg