* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Царево
БУЛСТАТ:
000057097
Седалище:
гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" 36
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
От 12.00 до 13.00 - обедна почивка.

Информация за контакт с администрацията

Телефон:
55010
Адрес:
8260 гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" 36
Официална интернет страница:
tzarevo.net