* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Вълчедръм
БУЛСТАТ:
000320648
Седалище:
гр. Вълчедръм ул. "България" № 18 - 20
Работно време:
08:00:00 - 18:00:00
почивка от 12,00ч. до 14,00ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
kmet@valchedram.bg
Телефон:
09744 / 3444
Адрес:
гр. Вълчедръм ул. "България" № 18 - 20
Официална интернет страница:
valchedram.bg