* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Венец
БУЛСТАТ:
000931397
Седалище:
Венец, ул. "Кирил и Методий" № 24
Работно време:
00:08:00 - 16:30:00
Преди обяд - от 08.00 ч. до 12.00 ч. След обяд - от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obs_vn@abv.bg
Телефон:
05343/21 91, 2190
Адрес:
9751 Венец, ул. "Кирил и Методий" № 24
Официална интернет страница:
www.venets.bg