* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Враца
БУЛСТАТ:
000193115
Седалище:
ул. "Стефанаки Савов" № 6
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Обедна почивка от 12 ч. до 13 ч. Почивни дни - събота и неделя.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtinavr@b-trust.org
Телефон:
092663122, 092/624581
Адрес:
3000 ул. "Стефанаки Савов" № 6
Официална интернет страница:
www.vratza.bg